Konstfack

The Vice-Chancellor’s Words

How can we live together — and in the world?
 
With these gigantic questions as points of departure, Konstfack’s students and researchers are constantly finding new insights. Through humor, beauty, anger or proposals for new strategies, we are then offered surprising stories and breathtaking insights.
 
But the Degree Exhibition also induces a certain frustration: We see only small parts of the huge bodies of works in the fields of design, craft and visual arts that the education has produced. Yet, this is precisely what is special about the Degree Exhibition — there is so much more to be gained from each of the exhibitors. In time, this will find a place outside Konstfack, in the world.
 
At the same time, the Degree Exhibition tells its very own story. It gives a picture of Konstfack here and now, in 2013. The fundamental questions of what it means to be human run like a main thread through the works. We are shown how we can understand ourselves by allowing critical viewing, ideas, stories and gestures to fill and reshape us.
 
Welcome to the Konstfack Degree Exhibition 2013!
 
Maria Lantz, Vice-Chancellor
 

Hur kan man leva tillsammans – och i världen?
 
Konstfacks studenter och forskare når ständigt nya insikter utifrån denna gigantiska fråga. Med humor, skönhet, ilska eller förslag till nya strategier erbjuds vi överraskande berättelser och hänförande insikter.
 
Men Vårutställningen framkallar också en viss frustration: Vi ser bara delar av alla de arbeten inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik som lett fram till resultaten som nu presenteras. Just detta är det speciella med Vårutställningen – det finns så mycket mer att hämta hos var och en av utställarna. Så småningom kommer detta att ta plats utanför Konstfack, i världen.
 
Samtidigt berättar Vårutställningen en alldeles egen historia. Den ger en bild av Konstfack här och nu, 2013. De fundamentala frågorna om vad det är att vara människa löper som en röd tråd mellan verken och visar på hur vi kan förstå oss själva genom att låta kritiskt betraktande, idéer, berättelser och gester fylla och omskapa oss.
 
Välkomna till Vårutställningen 2013!
 
Maria Lantz, rektor
Welcome to the exhibition opening on May 16, 12pm–8pm. Inauguration at 4pm by Vice-Chancellor Maria Lantz and Curator Johanna Karlin.
Thur May 16 – Sun May 26
Opening May 16, 12pm–8pm
Monday–Friday 12pm–7pm
Saturday–Sunday 12pm–4pm
Subway: Telefonplan
Go to Konstfack with SL from: