Konstfack

Matilda Kästel


Photo: Morgan Norman


Photo: Morgan Norman


Photo: Morgan Norman


Photo: Morgan Norman


Photo: Morgan Norman

Matilda Kästel
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
Desirable Objects

Desirable Objects revolves around objectification in a combination of female and animal trophies. It is based on European hierarchical dualism, where woman and nature are seen as connected, but inferior. They symbolize darkness, chaos and emotions, while the man stands for the opposite; civilization, light, order and intellect. In my work, this view has resulted in a similar exploitation of both woman and nature.

Desirable Objects kretsar kring objektifiering i en kombination av kvinno- och djurtroféer. Det är baserat på europeisk hierarkisk dualism, där kvinnan och naturen ses som förbundna, men underlägsna. De symboliserar mörker, kaos och känslor, medan mannen står för dess motsatser: civilisation, ljus, ordning och intellekt. I mitt arbete har denna syn resulterat i en liknande exploatering av både kvinnan och naturen.

Hanne Mago Wiklund

Matilda Kästel

Mette Colberg

Terese William Waenerlund