Konstfack

Tarja Tuupanen


Necklace


Detail of brooch


Detail of brooch

Tarja Tuupanen
Year of birth: 1973
Country of birth: Finland
Notions of Skill

The background of this project is about skill, the core concept within craft. The term is embedded in the craft field and loaded with values and preconceptions. How is it discussed today and what does it really mean to the maker? The traditional stone working skill is my most precious tool; it is my fetish and my lifeline. My practice is dominated by one material — stone. The relationship to it is so thorough that it becomes more than just a material to begin with. Yet, what happens when this skill encounters ready-made marble tableware, tacky candleholders or salt shakers from the 80s or mass-produced items instead of raw material? How does it change the work, the values and the control of skills?

Detta projekts utgångspunkt är färdighet, det centrala konceptet inom hantverk. Begreppet är inbyggt i hantverksområdet och är laddat med värden och förutfattade meningar. Hur diskuteras det idag och vad innebär det egentligen för skaparen? Det traditionella stensmidet är mitt mest värdefulla redskap – det är min fetisch och min livlina. Mitt arbete domineras av ett material – sten. Min relation till detta material är så genomgående att det blir mer än bara ett material. Men vad händer när denna färdighet möter en fabrikstillverkad marmorservis, smaklösa ljusstakar, saltkar från åttiotalet eller massproducerade föremål istället för råmaterial? Hur förändrar detta arbetet, värdena och kontrollen av färdigheter?

Jon Ek

Karolina Hägg

Tarja Tuupanen

Vivi Touloumidi