Konstfack

Behzad Khosravi Noori


Behzad Khosravi Noori
Year of birth: 1976
Country of birth: Iran
50mm or and Documentary Didn’t Kill Me

The Discourse of Multiculturalism in the Logic of Art: From and About Hyperpoliticized Society.

Case study: The representation of ‘Middle East‛ and ‛Middle Eastern’ in Swedish television since 1976.

The role of the media, in general, has a very strong influence in stereotyping and disseminating biased information in modern communication. In this context, the relation between the media and its audiences, between the actor and spectator, creates a complex that is both impalpable and disturbing.

This relation consists of a wide amplitude of different aspects; from the message broadcasted through media to the institutions involved, from how the message is illustrated to how people observe and make meaning out of such messages, from reality to the politically-made fiction of this reality.

Here, it is very interesting and at the same time, necessary to study how and in which political situation these pictures are produced and broadcasted and how those involved in making and creating these pictures, or in other words, how “artists” perform their role politically within the political realm of the media.

The Discourse of Multiculturalism in the Logic of Art: From and About Hyperpoliticized Society.

Fallstudie: Representationen av ”Mellanöstern” i Sveriges television sedan 1976.

Media spelar i allmänhet en stor roll i att skapa stereotyper och sprida partisk information i modern kommunikation. I denna kontext skapar relationen mellan media och dess publik och mellan skådespelare och åskådare ett komplex som är både ogripbart och oroande.

Denna relation består av en rad olika aspekter: från meddelanden utsända genom media till de institutioner som är inblandade, från hur meddelandet illustreras till hur människor observerar och skapar mening från sådana meddelanden, från verklighet till den politiskt skapade fiktionen av denna verklighet.

Här är det även intressant och samtidigt nödvändigt att studera hur och i vilken politisk situation dessa bilder produceras och sprids och hur de inblandade i skapandet av dessa bilder – eller med andra ord dessa "konstnärer" – spelar sin roll i mediernas politiska landskap.

Behzad Khosravi Noori

Karin Ahlin

Margot Sucksdorff Barolo

Olof Einarsson

Rolf Hughes