Konstfack

Olof Einarsson


Olof Einarsson
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
Artifacts, Nature and the Gray Area In-Between

Lampshades grown from mushrooms.

This project explores the concept of ‘artifacts’ as being separated from ‘natural things’.  We see a future in which we learn more about biology and our environment. We learn how to use new materials and to create more organic products. This future raises questions about how to define ourselves in relation to nature.

The lampshades exhibited are grown from mushrooms which are a living material. They were developed through a mutual cooperation between the designer (the human) and the mushroom. Both parts had influence on the final outcome.

This material is not dead. If you give it more water, it will start to grow again. Thus, we can see the product as possessing a soul.

Lampskärmar av svampar.

Detta projekt undersöker idén om ”konstföremål” som någonting skilt från ”naturliga ting”. Vi ser en framtid där vi lär oss mer om biologi och vår natur. Vi lär oss att använda nya material och att skapa mer organiska produkter. Denna framtid väcker frågor om hur vi ska definiera oss själva i förhållande till naturen.

Lampskärmarna som ställs ut är svampar, ett levande material. De har utvecklas genom ömsesidigt samarbete mellan formgivaren (människan) och svampen. Båda sidor har haft inflytande på slutresultatet.

Detta material är inte dött. Om du ger det vatten börjar det växa igen. Vi kan på så sätt se det som att produkten har en själ.

Behzad Khosravi Noori

Karin Ahlin

Margot Sucksdorff Barolo

Olof Einarsson

Rolf Hughes