Konstfack

Carl-Oskar Linné


Mäklare


Mäklare

Carl-Oskar Linné
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
Speculation

During a research process on financial speculation in relation to the home, Carl-Oskar Linné encounters statistics and reports that tell of rising unemployment among realtors. By investigating an alleged flight from the realtor profession and asking questions of prospective, current and former realtors, he attempts to understand the relationship of home sellers to their home, the housing list, the speculation mechanism and security. What are the living conditions and how is the relationship to housing policy?

Mäklare

Under en researchprocess om finansiell spekulation i förhållande til hemmet stöter Carl-Oskar Linné på statistik och rapporter som berättar om en ökande arbetslöshet bland fastighetsmäklare. Genom att undersöka en påstådd flykt från mäklaryrket och ställa frågor till blivande, nuvarande och före detta fastighetsmäklare försöker han förstå bostadssäljarens förhållande sitt hem, bostadskön, spekulationsmekanismen och tryggheten. Vilka är livsvillkoren och hur är förhållandet till bostadspolitiken?

Bettina Hvidevold Hystad

Carl-Oskar Linné

Carolina Nylund

Frida Klingberg

Lina Kruopyte

Ruben Wätte

Silvana Lagos

Simon Torssell Lerin

Tomas Chaffe