Konstfack

Frida Klingberg


Frida Klingberg
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
Bevara Flatlusen

With the project Bevara Flatlusen (Save the Crab Louse) I question what nature is considered worth to preserve. I examine the arguments used in conservation of biodiversity and what arguments that are used to define what species to include in the preservation. In my attempt to create an ambulating nature reserve for the plausible threatened Crab Louse, the strive for convenience crashes with rational ideals.

For the Spring Exhibition, I exhibit an extract from the TV show TV4 Nyhetsmorgon and three essays with different entries to the project. The first deals with nature, nature management and wildlife photography. What nature that is represented as nature and considered for preservation? The second treats purity, shame, intimate hair removal and heroic pain. What inconveniences are accepted, and for what reasons? The third and last essay is about the concept of the parasite, the biological definition and the metaphorical use of it as a term of abuse. But, aren’t we all parasites?

 

Med projektet Bevara Flatlusen vill jag ifrågasätta vad som räknas som skyddsvärd natur. Jag undersöker de argument som används för att bevara biologisk mångfald och vilka argument som används för att definiera vilka arter som ska ingå i denna. I mina försök att starta ett ambulerande naturreservat för den eventuellt hotade arten flatlus krockar längtan efter bekvämlighet med rationella ideal.

På vårutställningen visar jag ett klipp ur TV4 Nyhetsmorgon samt tre essäer som ger var sin ingång till projektet. Den första handlar om natur, naturvård och och naturfotografi. Vad är det för natur som representeras och bevaras? Den andra handlar om renhet och skam, om intimrakning och om heroisk smärta. Vilket obehag kan accepteras, och för vilka mål? Den tredje och sista essän handlar om parasiten som begrepp, om den biologiska definitionen och om hur det används metaforiskt som smädeord. Men kanske är vi alla parasiter?

Bettina Hvidevold Hystad

Carl-Oskar Linné

Carolina Nylund

Frida Klingberg

Lina Kruopyte

Ruben Wätte

Silvana Lagos

Simon Torssell Lerin

Tomas Chaffe