Konstfack

Alexander Tallén


Alexander Tallén
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
Genom skuggorna i Edens lustgård

I encounter myself in an animal, florid and beautiful paradise garden that makes my closed world expand and explode.

As I dig deeper into the world of the figurine, the illusion is broken. The revelation may be comical, sad or incomprehensible in the sculpture of frozen time.

The imaginary mercilessly penetrates the real. And there I am lost. Forever.

I flee, but the dream pursues me.

Jag möter mig själv i en djurisk, svulstig och skön lustgård, som får min slutna värld att expandera och explodera.

När jag gräver djupare i figurinens värld bryts illusionen. Uppenbarelsen kan vara komisk, sorglig eller obegriplig i den frusna tidens skulptur.

Det imaginära tränger sig skoningslöst in i det verkliga. Och jag är där förlorad. För alltid.

Jag flyr men drömmen jagar mig.
Alexander Tallén
Janina Nilsson
K.M. Joakim Ögren
Kristina Levén
Lennart Thilander
Lisa Wallert
Marie Larsson
Sofia Ricklund Lidgren
Viola Florin