Konstfack

Lisa Wallert


Lisa Wallert
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
Duktig flicka

My degree project investigates and challenges the self-image of young women in relation to perceived requirements and expectations, as well as to normative notions of how a woman should be.

I want to highlight and embrace that which “is not allowed to exist” and let it constitute what is beautiful: to not please people, not conform to what others think, but to open up to creating your own ideals; to dare to occupy the space you desire; loud or silent, repulsive or attractive; to be beautiful on your own terms and to own your body and sexuality.

Mitt kandidatarbete är ett undersökande och utmanande av unga kvinnors självbild i förhållande till upplevda krav och förväntningar, samt normativa föreställningar om hur en kvinna ska vara.

Jag vill lyfta fram och bejaka det som ”inte får finnas” och låta det utgöra det vackra. Att inte vara till lags, inte rätta sig efter vad andra tycker utan öppna upp för att skapa sina egna ideal. Att våga ta den plats man vill ha; högljudd eller tyst, motbjudande eller attraktiv. Att vara vacker på sina egna villkor och äga sin kropp och sin sexualitet.

Alexander Tallén

Janina Nilsson

K.M. Joakim Ögren

Kristina Levén

Lennart Thilander

Lisa Wallert

Marie Larsson

Sofia Ricklund Lidgren

Viola Florin