Konstfack

Lennart Thilander


Kinetic Ceramic Joints


Kinetic Ceramic Joints

Lennart Thilander
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
+46 (0)76 837 837 6
Kinetisk keramik

Does ceramics need to be static?

In my project, I have combined my background in flight engineering with ceramic craftsmanship to create movable mechanical constructions: cooperation between different materials and skills, which together shape kinetic ceramics.

Måste keramik vara statiskt?

I mitt projekt har jag kombinerat min flygtekniska bakgrund med det keramiska hantverket för att skapa rörliga mekaniska konstruktioner. Ett samarbete mellan olika material och kunskaper, som tillsammans gestaltar sig som kinetisk keramik.

Alexander Tallén

Janina Nilsson

K.M. Joakim Ögren

Kristina Levén

Lennart Thilander

Lisa Wallert

Marie Larsson

Sofia Ricklund Lidgren

Viola Florin