Konstfack

Janina Nilsson


Surruz Verde


Kiwix


Fiix


Surruz Azul


Surruz Azul

Janina Nilsson
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
Fantasivärlden Jhax

My Bachelor’s project is about imagination and presents a sculptural narrative in ceramics and glass.

The installation represents a bit of the island Jhax and the creatures Fiix, Kiwix and Surruz.

The island had previously been floating around in a parallel world, until now, when it happened to crash right into ours. Just a little bit of Jhax got through, before the walls between our worlds joined again. The island’s machinery broke and the timer in Tidernasberg exploded so that the rock was split in two parts and a passage was created. The passage was charged by the released energy and the timer’s struggle for power, a magic was created and created a portal. Some creatures got into the passage, through the portal and into the darkness on the other side. Not until it was too late, they noticed that they grew, froze and faded, only the light in their eyes linger.

Mitt kandidatarbete handlar om fantasi och visar en skulptural berättelse i materialen keramik och glas.

Gestaltningen föreställer en bit av ön Jhax och varelserna Fiix, Kiwix och Surruz.

Ön hade tidigare svävat runt i en parallellvärld, enda tills nu, då den råkat krascha rakt in i våran. Bara en liten bit av Jhax hann komma igenom, innan väggarna mellan våra världar slöt sig igen. Öns maskineri gick sönder och tideräknaren i Tidernasberg exploderade så att berget klövs i två delar, en passage skapades. Passagen blev laddad av utsläppt energi och tideräknarens kamp om kraft, en magi skapades och utgjorde en portal. Några varelser tog sig in i passagen, genom portalen och ut i mörkret på andra sidan. Inte förens det var försent märkte dem att dem växte, stelnade och bleknade, endast ljuset i deras ögon dröjer sig kvar.

Alexander Tallén

Janina Nilsson

K.M. Joakim Ögren

Kristina Levén

Lennart Thilander

Lisa Wallert

Marie Larsson

Sofia Ricklund Lidgren

Viola Florin