Konstfack

Kristina Levén


Kristina Levén
Year of birth: 1977
Country of birth: Sweden
(+46) 073-610 77 14
Skuggor av glas

Someone turns on the light – part of the cosmos comes to life.

I work with glass. Crushing, splitting, melting and reshaping. The aspiration is abstract forms in which the glass and I have reached a consensus.

In the material investigations, I study a part of the world. It rouses thoughts about life. Sometimes, I am able to get a hold on them, and at other times they escape me.

Through the lens of the overhead projector, seemingly insignificant pieces of glass speak of their inner world, a shadow of its inception and being.

”Two truths are drawn to one another; one comes from within, one from without, and where they meet we have a chance to see ourselves.”*

*T. Tranströmer

Någon tänder ljuset – en bit av kosmos tecknas fram.

Jag arbetar med glas. Krossar, fördelar, smälter och omformar. Strävan är abstrakta former där jag och glaset nått konsensus.

I materialundersökningarna studerar jag en bit av världen. Det väcker tankar om livet. Ibland får jag grepp om dem och ibland flyr de undan.

Genom overheadapparatens lins berättar tillsynes oansenliga bitar av glas om sitt inre, en skugga av dess tillblivelse och vara.

”Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.”*

*T. Tranströmer

Alexander Tallén

Janina Nilsson

K.M. Joakim Ögren

Kristina Levén

Lennart Thilander

Lisa Wallert

Marie Larsson

Sofia Ricklund Lidgren

Viola Florin