Konstfack

Elin JohannessonElin Johannesson
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
Förgät mig ej

Have you ever thought about all the people who held the handrail before you? To touch something that other people have touched before is to share an experience together, something that can not be reached by mere sight. All the objects we surround ourselves with in our everyday lives are shaped slowly by our use and our bodies. I see these objects as connections between people, beyond time and space. To participate in shaping, as we all are, is to be a part of a whole.

In my project I have taken advantage of used everyday objects that no longer had any owner. With my jewelry and hand–items I give parts of the items a new life. The more or less pristine material is an invitation to the wearer to leave traces and bring their story into the objects in a more distinct way. Thus continues not only the older history, but also meets the present into the future.

Har du någon gång tänkt på alla de människor som hållit i ledstången innan dig? Att röra vid något som andra har rört vid tidigare är att dela en upplevelse tillsammans, något som inte kan nås av blotta åsynen. Alla föremål vi omger oss av i vår vardag formas sakta men säkert efter vårt användande och våra kroppar. Jag ser dessa föremål som länkar mellan människor, bortom tid och rum. Att vara med och forma, som vi alla är, är att vara en del av en helhet.

I mitt projekt har jag tagit till vara på använda vardagsföremål som inte längre hade någon ägare. Med mina smycken och handobjekt ger jag delar av föremålen nytt liv. Det mer eller mindre orörda materialet är en inbjudan till bäraren att lämna spår och föra sin historia vidare på ett tydligare vis. Således fortsätter inte bara den äldre historien utan möter också nuet in i framtiden.

Charlotta Lindvall

Elin Johannesson

George Chamoun

Lo Nylén

Malou Bosäter

Nina Johansson

Therese Sköld

Yenny Marklund