Konstfack

Lo Nylén


Lo Nylén
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
YOU SING YOU USING YOU

My work is based on a fascination for the everyday drama; the props needed for its realization and the context in which it is being performed.

On a daily basis we transform living matter in a garlic press. We build houses out of chipboards and keep hamsters in cages. We speak, write, peel and chop. Demonstrates understanding and make misspellings. Communicates and deforms.

Mitt arbete grundar sig i en fascination för vardagens skådespel, rekvisitan som behövs för att genomföra det och kontexten detta sker i.

På slentrian omformar vi levande materia i en vitlökspress. Vi bygger hus av spån och har hamstrar i bur. Vi talar, skriver, skalar och hackar. Visar förståelse och stavar fel. Kommunicerar och deformerar.

Charlotta Lindvall

Elin Johannesson

George Chamoun

Lo Nylén

Malou Bosäter

Nina Johansson

Therese Sköld

Yenny Marklund