Konstfack

Malou Bosäter


Keep safe


Keep safe


To have and to hold

Malou Bosäter
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
0046733213677
The meaning of eternity

In a world where we rely on “facts”, we still live our day-to-day lives carrying convictions and traditions that remind us of myths and magic. I examine the connection between convictions and jewellery – the mark and perhaps vessel of the power of conviction.

The wedding ring is a symbol with close ties to expectations, hope, preconceived notions and demands, all highly individual and based on the individual’s own frames of reference, which gives each person their own interpretation of this symbol. Despite this I feel that is it viewed as a sort of universal given.

In my work I emphasize and highlight these parts, and examine the symbiotic relationship between those living around me and the objects and jewellery that they wear.

I en värld där vi förlitar oss på ”fakta”, lever vi med övertygelser och traditioner i vår vardag som andas myter och magi. Jag undersöker övertygelsernas koppling till smycket - markören och kanske även behållaren för övertygelsens makt.

Vigselringen är en symbol som är tätt sammankopplad till förväntningar, hopp, förutfattade meningar och krav, alla dessa är högst individuella och baserade på individens egna referensramar, vilket gör varje persons tolkning av denna symbol olika. Trots detta upplever jag att den ses som ett slags universell självklarhet.

I mitt gestaltande plockar jag fram och belyser dessa delar, och synar det symbiotiska förhållande mellan de som lever runtomkring mig och de objekt och smycken de bär.

Charlotta Lindvall

Elin Johannesson

George Chamoun

Lo Nylén

Malou Bosäter

Nina Johansson

Therese Sköld

Yenny Marklund