Konstfack

Therese Sköld


Therese Sköld
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
In a State of Transition

A number of memories started to take shape like a pattern in my mind. Without knowing how to categorize them or even distinguish the meaning, I felt them as an ambiguous movement of a change. These memories could originate from a moment of only a few minutes looking in the mirror, or several years of relating to a specific place.

As I tried to identify them I wondered, were they only memories from my childhood or were they also something else?

I ett tillstånd av övergång

Ett antal minnen började ta form som ett mönster framför mig. Utan att veta hur jag skulle kunna kategorisera eller ens urskilja innebörden upplevde jag dem som en tvetydig rörelse av en förändring. Dessa minnen kunde komma från en kort stund av självbetraktelse i spegeln, eller flera års anpassning till en specifik plats.

När jag försökte identifiera dessa minnen undrade jag, var de endast minnen från min barndom eller var de också någonting annat?

Charlotta Lindvall

Elin Johannesson

George Chamoun

Lo Nylén

Malou Bosäter

Nina Johansson

Therese Sköld

Yenny Marklund