Konstfack

Nina Johansson


Nina Johansson
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
+46 708 828200
Dream Beings – reality of the unreal

Everyone dreams. In dreams, we create a bizarre theatre in which we ourselves are both director, scenographer, actor and spectator. And often we are not aware of these different characters.

We all live in worlds of the night that are strikingly dissimilar to those in which we live by day. In the logic of dreams, it may be possible, even completely ”normal” to fly or to be a cat and a person at the same time. We can find ourselves in different tenses, genders and dimensions.

In dreams we are free, or at least, as close to freedom as we can ever come. Disconnected from our bodies yet intensely bound to them. For a disillusioned romantic in the twenty-first century, this last bastion of freedom and magic, hidden beneath the surface in every one of us, is something to embrace and defend. This is the basis of my work.

Alla människor drömmer. I drömmen skapar vi en bisarr teater där vi själva är både regissör, scenograf, skådespelare och åskådare. Oftast är vi dessutom inte medvetna om dessa olika karaktärer.

Vi lever alla i nattliga världar som är markant avskilda från våra dagliga världar. I drömmarnas logik kan det vara möjligt, och t.o.m. fullständigt ”normalt” att flyga eller att vara en katt och en människa samtidigt. Vi kan befinna oss i olika tempus, kön och dimensioner.

I drömmen är vi fria, eller i alla fall så nära frihet som vi någonsin kan komma. Frikopplade från vår kropp men samtidigt intensivt förbundna med den. För en desillusionerad romantiker i det tjugonde århundradet är denna sista bastion av frihet och magi, dold under ytan i oss alla, något att hylla och värna om. Detta är grunden i mitt arbete.

Charlotta Lindvall

Elin Johannesson

George Chamoun

Lo Nylén

Malou Bosäter

Nina Johansson

Therese Sköld

Yenny Marklund