Konstfack

Brynja Helga Kjartansdóttir
Brynja Helga Kjartansdóttir
Year of birth: 1982
Country of birth: Iceland
ON/OFF

The actions of our lifespan form an invisible textile. The weaving of that textile formed by a person with Obsessive Compulsive Disorder is quite repetitive and therefore overlaps itself, with its repetitive movements, making it tighter and more rigid, eventually becoming all tangled up and stuck in the pattern of their behavior.

The aim of my Master’s project is to make a physical manifestation of this immaterial condition.

Handlingarna under vår livstid skapar en osynlig väv. För en person med tvångssyndrom är skapandet av denna väv ganska upprepande och överlappar därför sig själv. Med sina upprepande rörelser blir beteendet stramare och stelare och människan blir till slut intrasslad och fastnar i sitt beteendemönster.

Syftet med mitt masterarbete är att skapa ett fysiskt uttryck för detta immateriella tillstånd.

Brynja Helga Kjartansdóttir

Hale Güngör Oppenheimer

Karin Bäckström

Kristine Leimanis de Borst

Sandra Lundberg

Sandra Zupanic

Sara Reinholtz

Sarin Tasnathepgamol

Selene Mauvis

Sol Hanna Eriksson