Konstfack

Sara Reinholtz
Sara Reinholtz
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
Mantras for Miracles

Design takes place in our lives, naturally and sometimes invisibly, but how can we become alert to its impact on us? How can we as designers elaborate on our role in creating tools for people’s lives?

A handmade metal wire toy I found in my parents’ house made me discover the world of mandalas; a Buddhistic symbol and a tool for spiritual enlightenment. Mandalas speak of the relation between us and the world and balance between body and mind.

In my Master’s project, the act of playing is explored as a tool for altering perspectives on our physical environment. Inspired by the mandala, an alternative approach to functional form is visualized, connecting our bodies and minds in closer relation to a playful and imaginative state of being. By investigating our physical environment and encouraging interaction, new mantras for our everyday lives may be created.

Formgivning sker i våra liv, naturligt och ibland osynligt, men hur kan vi bli uppmärksamma på dess inverkan på oss? Hur kan vi som formgivare utveckla vår roll i att skapa redskap för människors liv?

En handgjord leksak av metalltråd som jag hittade i mitt föräldrahem fick mig att upptäcka mandalans värld – en buddistisk symbol och ett redskap för andlig upplysning. Mandalan vittnar om förhållandet mellan oss och världen och jämvikt mellan kropp och själ.

I mitt masterarbete utforskas lekaktivitet som ett redskap för att ändra perspektiv på vår fysiska omgivning. Med inspiration från mandalan åskådliggörs en alternativ infallsvinkel på funktionell form som förenar våra kroppar och sinnen mer intimt med en lekfull och fantasifull tillvaro. Genom att undersöka vår fysiska omgivning och uppmuntra samspel kan vi skapa nya mantra för vardagen.

Brynja Helga Kjartansdóttir

Hale Güngör Oppenheimer

Karin Bäckström

Kristine Leimanis de Borst

Sandra Lundberg

Sandra Zupanic

Sara Reinholtz

Sarin Tasnathepgamol

Selene Mauvis

Sol Hanna Eriksson