Konstfack

Sandra Zupanic


Can you pass the remote please?


Rescue at midnight castle

Sandra Zupanic
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
An Animated GIF IRL

Can a phenomenon from the digital realm materialize?

An Animated GIF* IRL** springs from my boredom of all things digital and the grip they had taken on my life and work. However, this boredom was also merged with a strange sort of fascination. I got bored to the extent of wanting to escape the digital realm, but without leaving it. Could it be possible to instead escape into it? I wanted it to materialize. How would it look like IRL?

An Animated GIF IRL is about translating between the digital and the physical realm; transcending the digital realm. An Animated GIF IRL is a physical manifestation of its digital self, the GIF.

I was drawn to the GIF because of its connotations with the repeat surface pattern. A few images are repeated in an endless loop creating a pattern that is repeated temporally by transformation and movement. Considering the GIF using the concept of spacetime,*** the GIF is a repeat pattern in which the repetition takes place in the temporal dimension time while the repetition of the surface repeat pattern is taking place in the spatial dimensions.
The repetition of An Animated GIF IRL takes place in the temporal dimension using the body of a physical structure.

*GIF is an abbreviation for the digital file format Graphics Interchange Format. An animated GIF is a short looped animation made from GIF-files.

**The acronym IRL is an abbreviation for ‘In Real Life’

***In physics, spacetime is any mathematical model that combines space and time into a single continuum. Spacetime is usually interpreted with space as existing in three dimensions and time playing the role of a fourth dimension that is of a different sort from the spatial dimensions.

Kan ett fenomen från den digitala sfären anta en fysisk form?

An Animated GIF* IRL** uppstod av tristess, jag var uttråkad av det digitala, och det inflytande det fått i mitt liv och mitt arbete. Denna tristess blandades med en märklig sorts fascination. Jag var så pass uttråkad att jag ville fly från den digitala sfären fast utan att egentligen lämna den. Skulle det vara möjligt att istället fly in i den? Jag ville få den att materialiseras. Hur skulle den se ut IRL?

An Animated GIF IRL handlar om att översätta mellan den digitala och den fysiska sfären, att överskrida den digitala sfären. An Animated GIF IRL är en fysisk manifestation av sitt digitala jag, GIFen.

Jag intresserade mig av GIFen på grund av dess konnotationer till det tryckta mönstret. Ett antal bilder upprepas tidsmässigt i en oändlig loop och skapar på så sätt ett mönster som upprepas genom transformation och rörelse. Genom att förklara GIFen utifrån konceptet rumtid***, är GIFen ett upprepat mönster där upprepningen sker i tidsdimensionen medan det tryckta mönstrets upprepning sker i den rumsliga dimensionen.

An Animated GIF IRLs upprepning sker i den tidsmässiga dimensionen i form av en fysisk struktur.

*GIF är en förkortning för det digitala filformatet Graphics Interchange Format. En animerad GIF är en kort loopad animation gjord av GIF-filer.

**IRL är en förkortning för In Real Life ( I verkliga livet)

***Rumtid är en sammanslagning av rummet och tiden till en enhet, där tiden bildar en extra fjärde dimension ihop med rummets tre vanliga dimensioner längd, bredd och höjd. En punkt i den fyrdimensionella rumtiden kallas en händelse.

Brynja Helga Kjartansdóttir

Hale Güngör Oppenheimer

Karin Bäckström

Kristine Leimanis de Borst

Sandra Lundberg

Sandra Zupanic

Sara Reinholtz

Sarin Tasnathepgamol

Selene Mauvis

Sol Hanna Eriksson