Konstfack

Sol Hanna ErikssonSol Hanna Eriksson
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
Lost world - home of the seven and a half legged tree

I turn back. Go back in time. Escape from the city. Home to the village. Into the forest. To the elves, trolls, birds and moose. I think of other times, worlds. Of the things left behind that can never be refound. It disappeared somewhere in the fog. Sank into the mire. But maybe if I look really well under the stones or among all the needles lying all around. Maybe I can find a little thread of all that magic that had once enveloped me completely. Back then it was so obvious. My friends were flying, swimming, and some you did not even see except fleetingly in the corner of your eye.

In my degree project, I bring together the human body with that of the tree in order to unite humanity with the forest and its creatures again. Both visible and invisible.

Jag vänder tillbaka. Går bakåt i tiden. Flyr från staden. Hem till byn. In i skogen. Till älvorna, trollen, fåglarna och älgarna. Jag tänker på andra tider, världar. På att det man lämnat kan man aldrig finna igen. Det försvann någonstans i dimman. Sjönk ner i myren. Men kanske om jag letar riktigt ordentligt under stenarna eller bland alla barren som ligger i kors och tvärs. Kanske kan jag finna en liten tråd av allt det där magiska som förut omgav hela mitt jag. Då var det så självklart. Mina vänner både flög, simmade och en del såg man inte ens förutom liksom lite sådär i ögonvrån.

I mitt examensarbete sammanför jag den mänskliga kroppen med trädets för att på så sätt förena människan med skogen och med dess varelser igen. Synliga som osynliga.

Brynja Helga Kjartansdóttir

Hale Güngör Oppenheimer

Karin Bäckström

Kristine Leimanis de Borst

Sandra Lundberg

Sandra Zupanic

Sara Reinholtz

Sarin Tasnathepgamol

Selene Mauvis

Sol Hanna Eriksson