Konstfack

Karin Bäckström


preparation1


preparation2


preparation3

Karin Bäckström
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
[krig]-konst-002 (speldosa)

UNDER CONSTANT CONSTRUCTION!

– Engage yourself in making!
You will find a program for speldosan’s activities in front of the object.
Welcome!

During this project, I have been searching for a way to mix my interest for craft-making with time-based, performative and musical activities. The object speldosan, is the starting point for a week filled with improvised experiments with sound and craft and it is also a sculpture in this exhibition. The structure speldosan, is supposed to be reused in another form and another time, like an old carpet you unravel to make a new one, but with a slightly different pattern.

Who is [krig]?

[krig] is a project made by Karin Bäckström and Jon Perman. They named themselves after the tradition of provocative punk aesthetic, an idea about resistance, and DIY ethics. Together they release records, make installations, run an independent gallery and arrange parties using the name [krig] as a shared identity. In the end, all the experiments and events end up in an idea about creating your own reality, by making art and shaping an identity for [krig] that offers alternatives to given ways of behavior.

UNDER STÄNDIG UPPBYGGNAD!

– Engagera dig i att skapa!
Du finner ett program för Speldosans aktiviteter framför föremålet.
Välkommen!

I det här projektet har jag försökt hitta sätt att kombinera mitt intresse för hantverk med tidsbaserade, performativa och musikaliska aktiviteter. Föremålet speldosan är utgångspunkten för en veckas improviserade experiment med ljud och hantverk och i utställningen ingår även en skulptur. Speldosans konstruktion är avsedd att återanvändas i en annan form och i en annan tid, som en gammal matta man löser upp för att knyta en ny, men med ett något annorlunda mönster.

Vem är [krig]?

[krig] är ett projekt som har skapats av Karin Bäckström och Jon Perman. De gav sig själva namnet i enlighet med traditionen kring provokativ punkestetik, en idé om motstånd och gör-det-själv-estetik. Tillsammans släpper de skivor, skapar installationer, driver ett oberoende galleri och anordnar fester med namnet [krig] som delad identitet. Alla experimenten bottnar i slutändan i en idé om att skapa sin egen verklighet genom att skapa konst och forma en identitet för [krig] som erbjuder alternativ till givna beteenden.

Brynja Helga Kjartansdóttir

Hale Güngör Oppenheimer

Karin Bäckström

Kristine Leimanis de Borst

Sandra Lundberg

Sandra Zupanic

Sara Reinholtz

Sarin Tasnathepgamol

Selene Mauvis

Sol Hanna Eriksson