Konstfack

Ebba Forslind


Ebba Forslind
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
Jag gör det själv

1. Sit down comfortably and close your eyes.

2. Take a deep breath and let the body relax when you exhale.

3. Slowly count backwards from a hundred to one.

4. Daydream about a peaceful place you know well.

5. Tell yourself silently: I will forever remain completely healthy, both body and mind.

1. Sitt bekvämt i en stol och blunda.

2. Ta ett djupt andetag och låt kroppen slappna av när du andas ut.

3. Räkna sakta baklänges från hundra till ett.

4. Dagdröm om någon fridfull plats du känner till.

5. Säg tyst för dig själv: Jag kommer alltid att förbli fullkomligt frisk till kropp och själ.
Daniel Jojje Wasmuth
Ebba Forslind
Gustaf From
Jeff Östberg
Jesus Verona
Lou Fallenius
Marcus-Gunnar Pettersson
Maryam Fanni
Miia Vallius
Minna Sakaria
Tomas Nilsson