Konstfack

Jeff Östberg


Jeff Östberg
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
DET FÖRGÅNGNAS FRUKT

THE FRUIT OF THE PAST

A peculiar elderly man openly shares his experiences at the local hot-dog stand, hoping that someone will listen.

During an Easter break, a gang of teenagers makes friends with a significantly older and mysterious man who turns out to possess an unexpected number of talents. Two bored teenagers who have not seen each other since they were children reunite after a party during their last summer in their home town.

A sawmill is in strike and a father struggles to support his family with what little he has. A family takes care of an injured swallow that has crashed outside their house.

My name is Jeff Östberg. I am originally from Kramfors, an industrial town located in Västernorrland which has been associated with the wood industry since the 20th Century, even though considerably fewer sawmills remain today. THE FRUIT OF THE PAST  is an attempt to use comics as a basis to create a link between different generations in a town that, in a way, laid the foundation of the modern, Swedish welfare society. It is a story that uses a fragmentary approach and character to create a kind of bridge between different events in time. A journey backwards in order to, in turn, be able to travel forward. It is a story about relationships between children and adults, about exclusion and friendship, about people from times past and about those who live in invisibility, in the margins. This takes place in a town surrounded by large forests, which seems to have stagnated for a long time; the wooden houses are abandoned one by one and there are fewer and fewer jobs but it is a town that, in spite of this, remains and sometimes shows signs of life.

DET FÖRGÅNGNAS FRUKT

En egendomlig äldre man delar öppet med sig av sina erfarenheter vid den lokala korvkiosken med förhoppningen att någon lyssnar.

Ett gäng tonåringar blir under ett påsklov vän med en betydligt äldre och mystisk man som visar sig besitta ett oväntat antal talanger. Två uttråkade ungdomar hittar varandra på en efterfest under sin sista sommar i hemstaden efter att inte ha sett varandra sedan barnsben.

Ett sågverk befinner sig i strejk och en far kämpar för att försörja sin familj med det lilla han har. En familj tar hand om en skadad svala som störtat utanför deras bostad.

Jag heter Jeff Östberg och kommer ursprungligen från Kramfors, en industristad belägen i Västernorrland som sedan 1900-talet präglats av träindustrin även om det idag finns betydligt färre sågverk kvar. DET FÖRGÅNGNAS FRUKT är ett försök att med den tecknade serien som utgångspunkt försöka skapa en länk mellan olika generationer på en ort som på sätt och vis lagt grunden för det moderna svenska välfärdsamhället. Det är en berättelse som med sin fragmentariska ingång och karaktär syftar till att bilda ett slags brygga mellan olika tidsskeden. En resa bakåt för att i sin tur kunna resa framåt. Serien berättar om relationer barn och vuxna emellan, om utanförskap och vänskap, om människor från svunna tider och de som lever i det osynliga, i marginalen. Detta i en ort som sedan länge tycks ha stagnerat, där träkåkarna överges en efter en och där jobben blir färre och färre men som trots detta seglivat står kvar och stundom visar tecken på liv omgiven av stora skogar.

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson