Konstfack

Gustaf FromGustaf From
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
Bruksorten

“And so I leave the village where I was born,
soon it will fall into eternal slumber,
Gone is its youth, only the elderly remain,
in this region that once flourished.”*

My work is about the Swedish industrial town. A town built around an industry that is now abandoned. A place that has been forgotten.
A community that holds stories and memories of a bygone era in Swedish history.

* Hootenanny Singers, Aldrig mer

"Så lämnar jag den by som sett mig födas,
snart sover den en evig törnrossömn,
Ty borta är dess ungdom, blott de gamla lever kvar,
i denna bygd som en gång blomstrat har."*

Mitt arbete handlar om den svenska bruksorten. En ort som byggts upp kring en industri som nu står övergiven. En plats som fallit i glömska.

Ett samhälle som bär på historier och minnen av en svunnen tid i svensk historia.

* Hootenanny Singers, Aldrig mer

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson