Konstfack

Minna Sakaria

Minna Sakaria
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
GD-identitet - sökare och skapare

I have examined identity creation, to find out what opportunities exist within the limitations of graphic design as practice and profession.

I hope to formulate a work manifesto, a design practice and an identity as a graphic designer.

Jag har undersökt identitetsskapande, för att ta reda på vilka möjligheter som ryms inom begränsningarna för grafisk design som praktik och profession.

Jag hoppas kunna formulera ett arbetsmanifest, en designpraktik och en identitet som grafisk designer.
Daniel Jojje Wasmuth
Ebba Forslind
Gustaf From
Jeff Östberg
Jesus Verona
Lou Fallenius
Marcus-Gunnar Pettersson
Maryam Fanni
Miia Vallius
Minna Sakaria
Tomas Nilsson