Konstfack

Minna Sakaria

Minna Sakaria
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
GD-identitet - sökare och skapare

I have examined identity creation, to find out what opportunities exist within the limitations of graphic design as practice and profession.

I hope to formulate a work manifesto, a design practice and an identity as a graphic designer.

Jag har undersökt identitetsskapande, för att ta reda på vilka möjligheter som ryms inom begränsningarna för grafisk design som praktik och profession.

Jag hoppas kunna formulera ett arbetsmanifest, en designpraktik och en identitet som grafisk designer.

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson