Konstfack

Lou Fallenius


Lou Fallenius
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
S.A

The Major Arcana is the first of 22 cards in a tarot deck. This degree project is about interpreting and exploring the symbolism of the cards and the creation of archetypes.
Archetype* (Greek archetypos, which is a compound of ἀρχή archē “beginning, origin” + τύπος tupos, amongst others “pattern, model, type”) is a universally understood symbol, term, statement, or pattern of behavior, a prototype upon which others are copied, patterned, or emulated.* It has been the project’s goal to explore how the tarot system conveys this knowledge and tradition.

* en.wikipedia.org/wiki/Archetype

Stora Arkanan är de första av 22 korten i en Tarotkortlek. Detta examensprojekt handlar om att tolka och utforska kortens symbolspråk och skapande av arketyper. Arketyp (grekiska archetypos, av αρχή arche "början", "grund", "orsak" och typos "mönster", "förebild") är en urbild, urtyp, ett nedärvt sätt att tänka och känna.* Det har varit projektets mål att utforska hur Tarotsystemet förmedlar denna kunskap och tradition.

* en.wikipedia.org/wiki/Archetype

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson