Konstfack

Maryam Fanni
Maryam Fanni
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
Söderorts Institut För Andra Visioner

“Men det är ju kul att det händer nåt i alla fall!” (But it’s great that
something is happening!) is a phrase you often hear in connection with changes
in places that are not centers of attraction. But what exactly is
happening?

In my degree project I investigate the visual effects of
top-governed urban renewal projects, with my hometown Hökarängen in focus, where
1950s attributes are currently being subsidized. What is the agenda behind
Hökarängen’s new neon signs?

"Men det är ju kul att det händer nåt i alla fall!" får man ofta höra i samband med förändringar i orter som inte är attraktionscentra. Men vad är det som händer egentligen?

I mitt examensarbete undersöker jag de visuella effekterna av toppstyrda stadsförnyelseprojekt, med min egen hemort Hökarängen i fokus, där 50-talsattribut just nu subventioneras. Vad är agendan bakom Hökarängens nya neonskyltar?

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson