Konstfack

Miia Vallius


Miia Vallius
Year of birth: 1983
Country of birth: Finland
0046738716383
Väekäs

Small things can be important. The theme of my work is bees. They are tiny creatures who have a great impact on earth’s productive ecosystems, meaning we are reliant on them. Currently, bees are in a lot of trouble due to human activities – the way that we organize our societies and the way in which we use arable land.  There are many parallels between humans and bees.
Not least in that we live in complicated societies, requiring a lot of communication between individuals. What does the bees’ situation tell us about the larger events on our planet? What does it tell us about our ability to survive if we continue on our current course?

I examine this small, strong and fascinating creature through sculpture and drawings.

Det lilla kan vara viktigt. Jag jobbar med temat bin. De är små djur som har stor påverkan på jordens produktiva ekosystem. Därför är vi beroende av dem. I dagsläget har bina enorma problem på grund av mänskliga aktiviteter; sättet som vi organiserar våra samhällen och sättet som vi brukar jorden. Det finns många paralleller mellan människa och bi. Inte minst att vi lever i komplicerade samhällen med stora behov av kommunikation sinsemellan. Vad säger binas situation oss om de större skeendena på vår jord? Vad säger det om vår möjlighet att överleva om vi fortsätter på det inslagna spåret?

Jag undersöker detta lilla, starka och fascinerande djur genom skulptur och teckningar.

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson