Konstfack

Tomas Nilsson


Tomas Nilsson
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
betraktaren och objektet

I have thought a lot about the creative process, about my drawing and about learning to illustrate. What is the creative profession like? How does it differ from other professions? I want to get up at the same time as the plumber, draw to the beat of the window scraper and punch out and go home at the same time as the car fitter.
But what do I want to take from it?

I share these thoughts with many people in my profession. Hence this investigation. I am looking for answers to my questions, partly through texts that have already been written and partly through my own texts. A relationship between text and images. What am I looking for in an image?

My questions are my chapters in this piece.
My tools are the text, the image and the line.
And I am both observer and object.

Jag har funderat mycket på den kreativa processen, på mitt tecknande och på lärande inom illustration. Hur ter sig det kreativa yrket? Hur skiljer det sig från andra yrkesarbetare? Jag vill ställa väckarklockan på samma tid som rörmokaren, teckna i takt med fönsterskrapan och stämpla ut och åka hem samtidigt som bildelsmontören.
Men vad är det jag vill få ut av det?

Mina frågor och funderingar delar jag med många inom mitt arbetsområde. Därav denna undersökning. Jag letar efter svar på mina frågor, dels inom redan skrivna texter och dels genom mina egna. Ett förhållande mellan text och bild. Vad letar jag efter i en bild?
Mina frågeställningar är mina kapitel i detta arbete.
Mina verktyg är texten, bilden och linjen.
Och jag är både betraktare och objekt.

Daniel Jojje Wasmuth

Ebba Forslind

Gustaf From

Jeff Östberg

Jesus Verona

Lou Fallenius

Marcus-Gunnar Pettersson

Maryam Fanni

Miia Vallius

Minna Sakaria

Tomas Nilsson