Konstfack

Jesus Verona


Jesus Verona
Year of birth: 1975
Country of birth: Spain
Konflikten

In my degree project, I investigate concepts related to creative intelligence.

What is inventiveness? What is creativity? Why do we have an interest in creative people and their thoughts and works? How does human intelligence function when an inventive work is created?

My degree project will be an attempt to translate these ideas and concepts to a formed work.

Examensprojektet består av en undersökning i vilken jag studerar koncept som är relaterade till kreativ intelligens.

Vad är uppfinningsrikedom? Vad är kreativitet? Varför intresserar vi oss för kreativa personer och deras tankar och verk? Hur fungerar den mänskliga intelligensen när ett uppfinningsrikt verk skapas?

Mitt examensprojekt kommer att vara ett försök till att översätta dessa idéer och koncept till ett gestaltat verk.
Daniel Jojje Wasmuth
Ebba Forslind
Gustaf From
Jeff Östberg
Jesus Verona
Lou Fallenius
Marcus-Gunnar Pettersson
Maryam Fanni
Miia Vallius
Minna Sakaria
Tomas Nilsson