Konstfack

Cecilia CronelidCecilia Cronelid
Country of birth: South Africa
Building Pieces

I want children to explore spatiality, both high and low, in both open and closed structures. With Building Pieces, they can create their own space and build their own unique piece. This will give them not only creativity, activity and quality in playing, but also an opportunity to think and learn about creating different spaces and architectural phenomena. They can build on their own, with friends or with adults. Nothing is right or wrong about what they are building; the most important thing is that they have the choice and opportunity to do so.

Jag vill att barn ska utforska rumslighet, både högt och lågt, i både öppna och slutna strukturer. Med att Building Pieces kan de skapa sitt eget utrymme och bygga sin egen unika pjäs. Detta ger dem inte bara kreativitet, aktivitet och kvalitet i lekandet, men också en möjlighet att tänka och lära sig om att skapa olika rum och arkitektoniska fenomen. De kan bygga själva, med vänner eller med vuxna. Inget är rätt eller fel med det de bygger; det viktiga är att de kan välja och får möjlighet att bygga.
Cecilia Cronelid
Emma Pålsson
Ida Ahlgren
Johan Andrén
Jonathan Wahlstedt
Linnea Nordin
Maria Mattsson
Mattias Sellden
Sara Persson
Sara Strömbäck
Tamar Salamon
Veine Bartos
Yonna Levy Nilsson