Konstfack

Tamar SalamonTamar Salamon
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
Apeething

While questioning the increasingly vague border between private and public, I have chosen to form a spatiality around a female urinal.

Med ett ifrågasättande av den allt vagare gränsen mellan privat och offentligt har jag valt att utforma en rumslighet kring en urinoar för kvinnor.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson