Konstfack

Tamar SalamonTamar Salamon
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
Apeething

While questioning the increasingly vague border between private and public, I have chosen to form a spatiality around a female urinal.

Med ett ifrågasättande av den allt vagare gränsen mellan privat och offentligt har jag valt att utforma en rumslighet kring en urinoar för kvinnor.
Cecilia Cronelid
Emma Pålsson
Ida Ahlgren
Johan Andrén
Jonathan Wahlstedt
Linnea Nordin
Maria Mattsson
Mattias Sellden
Sara Persson
Sara Strömbäck
Tamar Salamon
Veine Bartos
Yonna Levy Nilsson