Konstfack

Maria Mattsson
Maria Mattsson
Year of birth: 1987
Country of birth: Sweden
Ett rum för möte

From Fantasy Books to Interior Architecture – A Working Method

In my role as an interior architect, I want to learn to use all the inspiration I take from books.

My project deals with spaces inspired by the book “The Night Circus”, written by Erin Morgenstern. The spaces may be inspired by a feeling, a thought, an environment or possibly by characters in the book and the meeting between them.

Från fantasybok till inredningsarkitektur - en arbetsmetod

Jag vill lära mig att i min roll som inredningsarkitekt använda all den inspiration jag finner i böcker.

Mitt projekt handlar om rumsligheter inspirerade av boken "The Night Circus", skriven av Erin Morgenstern. Rumsligheterna kan vara inspirerade av en känsla, en tanke, en miljö eller kanske karaktärer i boken och mötet dom emellan.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson