Konstfack

Mattias Sellden


Mattias Sellden
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
På upptäcktsfärd med en stol

Exploring with a Chair

I have investigated furniture and how they function.
I believe that function has a lot to do with how we perceive them.

Perceive by how we see them.
Perceive by what we call them, their name.

What we see and its name makes us understand.
Understand how it functions.
We see, we don’t have to use it.

I build furniture that is the other way around.

I have to use it to understand.
Understand how it functions.
Nor name or how it looks decides that.

It all begins with a thought.
A thought and a chair.
The thought is a seed that grows, the chair is the tool to understand the thoughts.

I pick it apart and build it together, build it apart and pick it together.
The chair and the thoughts.
With themselves and with each other.

I understand something, I understand nothing.

It is confusing.

I look at it all and understand something again.

Understand that small differences makes big difference.
Understand how clear the chair is.
Understand how unclear the others are.
Understand that I don’t understand them by how they look.
Understand that I don’t understand them by their name.

They are confusing.

Not at all like the chair.

Rather like something else, something to explore.

Jag undersöker möbler och hur dom funkar.
Jag tänker att mycket handlar om hur vi uppfattar dom.

Uppfattar genom hur vi ser dom.
Uppfattar genom vad vi kallar dom, deras namn.

Utseendet och namnet gör att vi förstår.
Förstår hur det funkar.
Behöver inte prova.

Jag bygger möbler som ska vara tvärtom.

Jag måste prova för att förstå.
Förstå hur det funkar.
Varken namn eller utseende som bestämmer.

Allt börjar med en tanke.
En tanke och en stol.
Tanken är ett frö, stolen är ett verktyg.

Jag plockar isär och bygger ihop, plockar ihop och bygger isär.
Stolen och tankarna.
Med sig själva och med varandra.

Jag förstår någonting, jag förstår ingenting.

Det är förvirrande.

Jag tittar på allt och förstår någonting igen.

Förstår att små skillnader gör stora skillnader.
Förstår hur tydlig stolen är.
Förstår hur tvetydiga dom andra är.
Förstår att jag inte förstår dom genom hur dom ser ut.
Förstår att jag inte förstår dom genom namn.

Dom är förvirrande.

Inte som stolen.

Som något annat, något att upptäcka.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson