Konstfack

Emma Pålsson
Emma Pålsson
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
Mellanrum

Intervening spaces in my environment has been explored. The spatial qualities of these spaces have been defined and transformed in my work.

Mellanrum i min omgivning har utforskats. Platsernas rumsliga egenskaper har definieras och transformerats i mitt arbete.
Cecilia Cronelid
Emma Pålsson
Ida Ahlgren
Johan Andrén
Jonathan Wahlstedt
Linnea Nordin
Maria Mattsson
Mattias Sellden
Sara Persson
Sara Strömbäck
Tamar Salamon
Veine Bartos
Yonna Levy Nilsson