Konstfack

Emma Pålsson
Emma Pålsson
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
Mellanrum

Intervening spaces in my environment has been explored. The spatial qualities of these spaces have been defined and transformed in my work.

Mellanrum i min omgivning har utforskats. Platsernas rumsliga egenskaper har definieras och transformerats i mitt arbete.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson