Konstfack

Jonathan WahlstedtJonathan Wahlstedt
Year of birth: 1983
That Which is Beyond

I constantly find imaginary places around me and within myself. To perceive that which is hidden from my senses, I use my own imagination cast from memory and associations, from the hints, distortotions or alterations of the place.

Jag finner hela tiden imaginära rum runt mig och i mig själv. För att uppleva det som är dolt för mina sinnen använder jag min egen imagination från minnen och associationer, från antydningar, förvrängningar eller förändringar av rummet.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson