Konstfack

Johan AndrénJohan Andrén
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
0735689708
Att stycka en ek

The oak is a magnificent tree with a strong trunk and a large and voluminous
crown. The oak tree can grow very old. It becomes ready for harvest after about
one hundred and fifty years but may well stand a few hundred years more.

There are numerous ways to take advantage of the properties of the oak tree. The bough may be used for planks, the quality of which varies depending on how the tree grows and on how it is cut. One can also cut veneer out of the bough. The thin layers of the tree are often used to cover chipboard or other cheaper woods. The most coveted details of the tree are found in the fork of the bough.

For this project, I have been used only the finest parts that the oak tree can offer.

 

Eken är ett ståtligt träd som har en kraftig stam och en stor och omfångsrik krona. Trädet kan bli mycket gammalt. Det är moget för avverkning efter ca 150 år men kan gott stå några hundra år till.

Det finns många metoder för att ta till vara på de olika kvaliteter som eken har att erbjuda. Stammen brukar bli till plankor. Kvaliteten på dessa varierar främst beroende på hur trädet har vuxit, men även hur man väljer att såga fram dem. Ett annat sätt att ta tillvara på stammen är att skära eller svarva fram faner. De tunna skikten brukar användas för att täcka över spån eller andra billigare träslag. De mest exklusiva styckningsdetaljerna finner man i stammens för­greningar.

I det här projektet har jag använt mig av de finaste delarna eken har att erbjuda.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson