Konstfack

Veine Bartos


Uppvakningsrum

Veine Bartos
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
46704821157
Auditiv Rumsgestaltning

Auditory Spatial Design

Based on our fascination for how good we are at understanding our surroundings using our hearing, I investigate how form and materials create good conditions for an auditory experience that promotes the purpose of a space. The visual and the tactile become subordinated, serving to strengthen the auditory qualities of the space.

“Most people would probably say that architecture does not produce sound; it cannot be heard. But neither does it radiate light, yet it can be seen. We see the light it reflects and thereby gain an impression of form and material. In the same way, we hear the sounds it reflects and they, too, give us an impression of form and material.”*

* Steen Eiler Rasmussen. Experiencing Architecture, 1959.

Auditiv Rumsgestaltning

Utifrån fascinationen över hur skickliga vi är på att förstå vår omgivning med hjälp av hörseln utforskar jag hur form och material skapar goda förutsättningar för en auditiv upplevelse som gynnar rummets ändamål. Det visuella och taktila blir underordnat och får som uppgift att styrka rummets auditiva kvaliteter

"Most people would probably say that architecture does not produce sound; it cannot be heard. But neither does it radiate light, yet it can be seen. We see the light it reflects and thereby gain an impression of form and material. In the same way, we hear the sounds it reflects and they, too, give us an impression of form and material."*

* Steen Eiler Rasmussen. Experiencing Architecture, 1959.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson