Konstfack

Anna-Lisa Skoog


Anna-Lisa Skoog
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
Födelserum

We are all affected by the space we are in, especially when we are in an emotionally sensitive state. Can design make childbirth easier and more natural?

A birthing room is constantly exposed to intensive wear and tear. Demands for hygiene and durability have left us with a cold but “functional” environment. But when we give birth in the room, it should also manifest a sacred and harmonic expression. Today’s stress and its view of childbirth have affected women to the extent that Cesarean sections have increased heavily all over the world, resulting in more complications.

In my project, I have investigated the possibility to use design to create a more sacred and harmonic expression to promote more natural childbirth, without lowering standards of hygiene and function.

Vi alla påverkas av det rum vi befinner oss i. Allra mest när vi befinner oss i ett känsligt emotionellt läge. Kan design underlätta och ge en mer naturlig förlossning?

Ett födelserum utsätts ständigt för ett intensivt slitage. Kraven på hygien och slitstyrka har efterlämnat lämnat en kall men "funktionell" miljö. Men när vi föder i rummet bör det även ge ett sakralt och harmoniskt uttryck. Dagens stress och syn på förlossning har påverkat kvinnor så mycket att kejsarsnitt ökar kraftigt runt världen och med detta kommer fler komplikationer.

I mitt projekt har jag undersökt hur man genom design kan skapa ett mer sakralt och harmoniskt uttryck för att främja ett mer naturligt födande, utan att ge avkall på hygien och funktion.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg