Konstfack

Elisabeth Magnin Gidholm


Busskur

Elisabeth Magnin Gidholm
Year of birth: 1987
Country of birth: France
Watt? ett projekt om energimedvetenhet

The result of increased population and increased welfare is increased consumption. The big challenge lies in how to consume in a responsible way, creating a sustainable future.

I have examined how we can generate energy with our bodies in order to gain a palpable relationship to our energy consumption. If we use our muscles to produce it, our bodies are viewed as power plants that convert carbohydrates into movement; if we then compare how much we can produce with how much we consume, it very quickly becomes clear that the difference is staggering. An inefficient but educational method that may help us reflect on whether or not it is really worth leaving the light on in that room which no one is currently in.

With my project I want to examine the ability to remind us about our responsibility to consume smarter and better with the aid of a simple physical movement.

Resultatet av ökad folkmängd och välfärd är ökad konsumtion. Den stora utmaningen ligger i att konsumera på ett ansvarsfullt sätt för en hållbar framtid.

Jag har undersökt hur vi kan generera energi med våra kroppar för att få en greppbar relation till vår energikonsumtion. Producerar vi den med våra muskler, ser våra kroppar som kraftverk som omvandlar kolhydrater till rörelse och sedan jämför hur mycket vi kan producera med hur mycket vi konsumerar inser man ganska snart att skillnaden är hissnande. En ineffektiv men pedagogisk metod som kan hjälpa oss reflektera över om det verkligen är värt att ha den där lampan tänd i det där rummet ingen befinner sig i.

Med mitt projekt vill jag undersöka möjligheten att påminna oss om det där ansvaret vi har att konsumera smartare och bättre med hjälp av en enkel fysisk rörelse.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg