Konstfack

Elina Nilsson


Play all day


Play all day

Elina Nilsson
Year of birth: 1987
Country of birth: Sweden
Design ur ett barns perspektiv

I marvel at the way children view the world. Their honesty, curiosity and ability to say precisely what they think. How children view everything with fresh eyes and how they can explain things in the most obvious ways.

These qualities vanish over time and as we get older, but it is something I want to preserve. With help from children, how can we challenge the design process and bring in different and creative elements to view the world in new ways?

In my project, I want to transfer children’s interpretations and understandings of various concepts into objects.

Jag förundras av barns sätt att se på världen. Deras ärlighet, nyfikenhet och förmåga att säga precis vad de tycker och tänker. Hur barn ser på allting med nya ögon och hur de kan förklara saker och ting på de mest självklara sätt.

Dessa egenskaper försvinner med tiden och i takt med att vi blir äldre, men det är någonting jag vill bevara. Hur kan vi med hjälp av barn utmana designprocessen och föra in annorlunda och kreativa element för att se på världen på nya sätt?

Jag vill i mitt projekt överföra barns tolkning och förståelse av olika begrepp till objekt.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg