Konstfack

Tom Lindberg


Tom Lindberg
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
Postcykel

Being a mailman means heavy and tough work. Many different duties have to be carried out, including the delivery of mail by push-bike, running stairs and many heavy lifts. I have myself had experience of this during my time as a bike mailman in Stockholm.

I have chosen to base my work on how the mailmen at Bring Citymail currently work and the problems they experience with their bikes. I have focused on the design of the bike and its accessories as well as how the form signals the features and functions that are important for a mail bicycle.

The goal of my project is to improve the work situation of bike mailmen while creating a post bicycle that mailmen want.

Att vara brevbärare innebär ett tungt och slitsamt arbete. Många olika moment ska genomföras, bland annat utdelning av post på cykel, springa i trappor och många tunga lyft. Det har jag själv fått uppleva under min tid som cykelburen brevbärare i Stockholm.

Jag har valt att utgå från hur brevbärarna på Bring Citymail arbetar idag och vilka problem dom upplever med deras cykel. Jag har fokuserat på gestaltningen av cykeln och dess tillbehör samt hur formen signalerar de egenskaper och funktioner som är viktiga för en postcykel.

Målet med mitt projekt är att förbättra arbetssituationen för cykelburna brevbärare och samtidigt skapa en postcykel som brevbärarna vill ha.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg