Konstfack

Annika Tosti


Annika Tosti
Year of birth: 1989
Country of birth: Italy
Vardagen från nya perspektiv

What is an object?

Imagine if we could practice and express our creative ability more often in everyday life.

If we would pay attention to details and really observe our surrounding, we might discover that we don’t really know it. Seeing objects from a new perspective means to really observe. Look at them and see them. Disconnect the connections we have to functions and conventions. Put our own reflections in relation to our surrounding and the products around us.

Think, interpret and discover the endless possibilities hiding behind the obvious.

The project is an analysis of the way we see and look at objects.

Three everyday objects have gone through an analysis of two phases (deconstruction and material change) in order to really observe them and somehow show the details we take for granted.

An analysis that became a method to create new form, to create objects to be observed. To be looked at and not to be taken for granted.

Vad är ett objekt?

Tänk om vi kunde utöva och uttrycka vår kreativa förmåga oftare i vardagen.

Om vi skulle uppmärksamma detaljer och Verkligen observera vår omgivning skulle vi kanske upptäcka att vi inte riktigt känner till den. Att se objekt från nya perspektiv betyder att verkligen observera. Titta på dem och se dem. Koppla bort banden vi har till funktioner och konventioner.

Sätta våra egna reflektioner i relation till omgivningen och produkter omkring oss.

Tänka, tolka och uppmärksamma de oändliga möjligheter som gömmer sig bakom det självklara.

Projektet är en analys om vårt sätt att se och titta på objekt.

Tre vardagsobjekt har gått igenom två analysfaser (dekonstruktion och materialbyte) för att verkligen observeras och på något sätt visa detaljer vi tar för givet.

En analys som också skapat en metod för att ta fram ny form. Objekt att betrakta. Att titta på och inte ta för givet.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg