Konstfack

Hanna Turesson Bernehed


Light reflections


Tactility


Reindeer hair in microscope


Red onion in microscope


Tactile pattern

Hanna Turesson Bernehed
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
+46 (0) 76 837 14 03
Beslutsfattande och eftertanke

How do we actually think about the decisions we make? Do we give ourselves space for reflection and do we always see all alternative routes?

In an age where the pillars of our society are crumbling, it becomes clear that we need to re-think. But how? As early as when we begin school and are formed to fit better into our society, blockages start forming in our brains and our creative thinking is drastically restricted. What is required in order to think outside these blockages?

In my degree project, I investigate how an increased diversity of sensory impressions may promote reflection and free thinking in decision-making situations. In the constructed environments in which we live, sensory impressions are all alike and plain. By focusing on small details, I want to construct a path for thinking that can take us out of the powerlessness to act that we are in today.

Liberating objects in a thought-paralyzing environment.

Hur tänker vi egentligen kring de beslut vi fattar? Ger vi oss själva utrymme för eftertanke och ser vi alltid alla alternativa vägar?

I en tid då vårt samhälles grundpelare brister i fogarna blir det tydligt att vi måste tänka om. Men hur? Redan när vi börjar skolan och formas för att bättre passa in i detta samhälle bildas blockeringar i våra hjärnor och vårt kreativa tänkande begränsas drastiskt. Vad är det som krävs för att vi ska kunna tänka utanför de blockeringarna?

Jag undersöker i mitt examensprojekt hur en ökad mångfald i sinnesintryck kan främja eftertanke och fritt tänkande i beslutsfattande moment. I de konstruerade miljöer vi rör oss i är sinnesintrycken likartade och torftiga. Genom fokus på små detaljer vill jag starta den tankebana som kan ta oss ur den handlingsförlamning vi idag befinner oss i.

Befriande objekt i en tankeförlamande miljö.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg