Konstfack

Karolina Werme


Problemområde 1 – pillriga små burkar


Svår att öppna om man är t.ex reumatiker

Karolina Werme
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
+4670 6940964
Ytliga hjälmedel

“My sister can’t do a ponytail on her own.”,

a friend said to me during a conversation about my degree project. I have given a lot of thought to ideals of beauty and they do to women in today’s society. There is so much with our bodies we should change to be accepted and perceived attractive. I am tired of the ideal and have oftentimes thought that I will not subscribe to these pretend rules – that I will not be part of that trash.

But after the conversation with my friend about what her little sister, with impairments of the hands, was not able to do herself, the thought occurred to me.
That I am in a privileged position to be able to choose what I want to do with my appearance.

In my degree project, I have focused on gender from a different viewpoint. I have tried to solve problems with beauty products/steps that are difficult or impossible to use if you have impaired function in your hands. Just so everyone can have the opportunity to choose for themselves.

”Min syster kan inte sätta upp en tofs själv.”,

sa en kompis till mig under ett samtal om mitt examensarbete. Jag har tänkt mycket på skönhetsideal och vad det gör med kvinnor i dagens samhälle. Det är mycket vi borde förändra med våra kroppar för att accepteras och upplevas attraktiva. Jag är trött på idealen och har många gånger tänkt att jag inte går med på dessa låtsasregler - att jag inte ställer upp på sånt skit.

Men efter samtalet med min kompis om vad hennes lillasyster, med funktionsnedsättningar i händerna inte kunde göra själv slog det mig.
Att jag är privilegierad som själv kan välja vad jag vill göra med mitt utseende.

I mitt examensarbete har jag fokuserat på genus ur en annan synvinkel. Jag har försökt lösa problem med skönhetsprodukter/moment som är svåra eller omöjliga att använda om man har nedsatt funktion i sina händer. Allt för att alla ska ha en möjlighet att välja själv.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg