Konstfack

Ebrima FayeEbrima Faye
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
+46 76 441 29 42
The Battle for the Swedish Music Consumer

The consumption of music has changed drastically with recent technological development. Spotify has changed the way we consume music in Sweden in a major way. A huge amount of music is now available to you without having to go to a store to buy it or download large music files to your computer.

The market is still young and there are not that many competitors of Spotify, but two years ago, the Norwegian competitor WiMP took on the Swedish market. Their service is quite different from Spotify, but is that enough to challenge Spotify on the Swedish market?

In my project, I have investigated how WiMP could develop their service in order to attract more users in Sweden.

Through interviews, observations and other research, I found that the most important things to provide were know-how and motivation. The current process of acquiring the service is too abstract and tiresome for different reasons.

My proposals include a physical start-kit which will provide the consumers with everything they need to get started, thereby providing the service in an instant and helps users who find online registration difficult. The other proposal is an exclusive digital invitation which is more focused on motivating the skilled digital consumer. The third proposal is a unique, new feature which is intended to motivate and clearly differentiate WiMP from Spotify. The users can post events with geographical data and also view all their friends’ activities and events on one news-page.

Vår musikkonsumtion har drastiskt förändrats i takt med de senaste årens tekniska utveckling. Spotify har inneburit en stor förändring av sättet vi konsumerar musik på i Sverige. En enorm mängd musik är nu tillgänglig för oss, utan att vi behöver gå till en butik för att köpa den eller ladda ner stora musikfiler till vår dator.

Marknaden är fortfarande ung, och det finns inte så många konkurrenter till Spotify, men för två år sedan gav sig den norska konkurrenten WiMP in på den svenska marknaden. Deras tjänst är ganska annorlunda jämfört med Spotify, men är det tillräckligt för att utmana Spotify på den svenska marknaden?

I mitt projekt har jag undersökt hur WiMP skulle kunna utveckla sin tjänst för att locka till sig fler svenska användare.

Genom intervjuer, observationer och annan forskning har jag kunnat konstatera att de viktigaste sakerna att erbjuda är "know-how" och motivation. För närvarande är processen att skaffa tjänsten alltför abstrakt och tröttsam av olika anledningar.

Ett av mina förslag är ett fysiskt "startkit" som ger konsumenten allt de behöver för att komma igång, vilket därmed ger tillgång till tjänsten omedelbart och underlättar för användare som tycker att det är svårt att registrera sig online. Det andra förslaget är en exklusiv digital inbjudan som snarare är fokuserad på att motivera kunniga digitala användare. Det tredje förslaget är en unik ny funktion som är tänkt att motivera och särskilja WiMP från Spotify. Användare kan lägga upp evenemang med geografisk data och även se sina vänners aktiviteter och evenemang på en enda nyhetssida.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson