Konstfack

Matilda DahlquistMatilda Dahlquist
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
(Skåpsagor från Bohuslän)

Things are so much more than just physical function.
We express ourselves with, fall in love and remember through things.
They also reflect the spirit of the times in which they were created.
Things fill an emotional function and are, in that sense, an important tool.

In my project, I want to demonstrate the value of things and argue that form not only follows a practical function. The result is a collection of tales about the meaning of a cabinet in a small Swedish province in a few moments in history.

The story takes off in the late 1700s fisherman’s home where the magnificent rustic cabinet plays the main role. It then ends in our times where I tell my own “cabinet tale”. My cabinet tale depicts Bohuslän, a cabinet inspired by the pre-industrial product development, customized for our industrial society.

Bohuslän is my homage to the pleasant and sustainable way rural people relate to things.

Ting är så mycket mer än bara fysisk funktion.
Vi uttrycker oss med, förälskar oss i och minns genom ting.
De speglar även den tidsanda i vilken de skapats.
Ting fyller en emotionell funktion och i den är bemärkelsen ett viktigt verktyg.

I mitt projekt vill jag visa på värdet av ting och hävda att form inte bara följer en praktisk funktion. Resultatet är en samling sagor om ett skåps innebörd i ett litet svenskt landskap under några ögonblick av historien.

Historien tar avstamp i det sena 1700-talets fiskarhem där det praktfulla allmogeskåpet spelar huvudrollen. Den avslutas sedan i vår samtid där jag berättar min egen “skåpsaga". Min skåpsaga skildrar Bohuslän, ett skåp inspirerat av förindustriell produktframtagning, anpassat för vårt industriella samhälle.

Bohuslän är mitt hommage till allmogens sympatiska och hållbara relation till ting.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson