Konstfack

Kajsa Davidsson


Matprat – a video of the service


Matlagning på Konstfack 1


Matlagning på Konstfack 2


Matlagning på SFI


Matlagning på SFI 2

Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
Language Learning and Motivation at SFI

How can the process of learning Swedish be better adapted to immigrants’ needs and become more of a step towards inclusion into the society?

In co-creation with SFI-participants and teachers in Tensta and Eskilstuna, I have developed the service concept, Foodtalk that encourages a more motivating and fun way to learn Swedish. The aim is to enable SFI-participants, with no formal education or pre-existing reading or writing skills, to use their own practical skills from their home cultures in the learning.

The service initiates a social and motivating way to learn Swedish while highlighting competence and cultural diversity. It also presents an entertaining and social way for Swedish speakers, companies and other actors to show that they care and want to make a contribution to an inclusive society.

Hur kan processen att lära sig svenska anpassas bättre efter invandrares behov och ytterligare fungera som ett steg mot ett inkluderande samhälle?

Med SFI-deltagare och lärare från Tensta och Eskilstuna som medskapare har jag utvecklat konceptet Matprat, vilket uppmuntrar ett motiverande och roligt sätt att lära sig svenska. Syftet är att möjliggöra för SFI-deltagare, utan tidigare utbildning eller läs- och skrivkunskaper, att använda praktisk kunskap från sina hemkulturer i lärandet.

Tjänsten initierar ett socialt och motiverande sätt att lära sig svenska, samtidigt som det belyser kompetens och kulturell mångfald. Det presenterar även ett roligt och socialt sätt för svensktalande, företag och andra aktörer att visa att de bryr sig och ge sitt bidrag till ett inkluderande samhälle.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson