Konstfack

Jaan Selg


Uniformly


Electrolux Aer


Air flow

Jaan Selg
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
+46 (0)703 10 86 45
Electrolux - portabel luftkonditionering

If you want air conditioning that does not require a permanent installation, you will today be referred to what is known as portable air conditioning. This product segment is completely flooded with products that all seem to be cast from the same mold and that neither fit into the intended context nor are easy to deal with.

The project has its base in a multidisciplinary team consisting of myself as an industrial designer and the design engineer Jessica Dahlkvist from KTH. On behalf of Electrolux, we have created a proposal for a portable air conditioner based on existing technology and user insights.

Om du är intresserad av luftkonditionering, som inte kräver en fast installation blir du idag hänvisad till en så kallad portabel luftkonditionering. Detta produktsegment är totalt översvämmat av produkter som alla ser ut att vara stöpta ur samma form och som varken passar in i tänkt kontext eller är enkla att handskas med.

Projektet har sin grund i ett multidisciplinärt team bestående av mig som industridesigner och designingenjören Jessica Dahlkvist från KTH. På uppdrag av Electrolux har vi skapat ett förslag på hur en portabel luftkonditionering kan se ut baserat på befintlig teknik och på insikter från användare.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson